NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Even voorstellen

Bewoners die ons ...

Het laatste nieuws

Onze bewoners

Huismeester VvE

HET LAATSTE NIEUWS

VOOR DE BOGEN


Kopie voor de nieuwsbrief en/of
deze website graag mailen naar

Redactie@DeBogen-Harderwijk.nl


Komende onderhoud
en/of werkzaamheden
in De Bogen


Gemeentelijke
bestemmingsplannen
voor Drielanden


Harderwijker Courant online


Drie maal per jaar komt er een nieuwsbrief uit met de mededelingen van de commissies, het bestuur
en de huismeester. Deze worden verspreid onder alle bewoners van
“De Bogen” en de sponsoren.


NIEUWSBRIEF DE BOGEN ONLINE

Nieuwsbrief 01-03 December 2021

Nieuwsbrief 01-02 Augustus 2021

Nieuwsbrief 01-01 April 2021Bij storingen en/of calamiteiten en

bij afwezigheid van de huismeester

geven bewoners dit telefonisch door.


Voor onze huurders ten alle tijden via

Omnia service wonen (0341) 27 87 77 van 08:00 tot 12:30 uur.

En uitsluitend voor calamiteiten op overige tijden: (0341) 27 87 04

of mail naar info@omniawonen.nl.


Voor eigenaren, bij afwezigheid

van de huismeester, bellen naar

Metea (VvE beheerder) (030) 60 03 930. Bij calamiteiten buiten kantoortijden: (020) 514 86 76 of mail naar

VvE@VvEmetea.nl.IK WIL JE ZIEN!

Vrijdag 4 november van 14.00 tot 18.00 uur gratis reparatie van uw fietsverlichting (eenvoudige reparaties, zoals vervanging van lampjes en bedrading, e.d.). Deelnemende rijwielhandelaar in Drielanden:

Bike Totaal Schraverus, Triasgracht 12. (0922)

N303 TUSSEN HARDERWIJK EN ERMELO GAAT TIEN WEKEN DICHT

Om rekening mee te houden voor mensen die van Harderwijk met de auto en/ of fiets naar Ermelo of verderop willen en andersom. De provinciale N303 gaat vanaf 22 augustus tien weken op slot – tot begin november – om auto’s af te remmen en fietsers meer veiligheid te bieden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, bekenden zoeken hun route. Oh, en in het voorjaar is het weer raak.

Kijk hier voor een uitleg (0822)

OVERLAST IN EN OM DE BOGEN

Indien u (geluids)overlast heeft van jongeren in en om De Bogen vragen wij u dringend om dit te melden bij de politie via 0900-8844.


Op dit moment wordt er te weinig (!) gesignaleerd van de overlast waar wij als bewoners toch veel last van hebben. Willen wij dat de Politie hierin gaat optreden, verzoeken zij om bovenstaand nummer te bellen en de overlast te melden. Deze meldingen worden namelijk geteld. Dus hoe meer hoe beter …


Ook is het mogelijk om de Sociaal Werker Jeugd te benaderen. Dat is de heer Mohamed Yousfi. Hij is werkzaam bij Zorgdat. Graag naar hem alleen Whatsappen via 06-57 29 09 36.

Indien mogelijk komt hij direct naar De Bogen toe.


Dit zijn aangedragen oplossingen welke een vertegenwoordiging van een aantal bewoners van De Bogen hebben afgesproken met officiële instanties om de overlast te laten verminderen om De Bogen.

WHATSAPP-GROEPEN ALS AANVULLING OP ONZE MEDEDELINGENBORDEN VAN DE BOGEN

Er zijn WhatsApp-groepen voor geïnteresseerde bewoners van het appartementencomplex De Bogen. Dit op vrijwillige basis.


Waarom willen we dat?

Als wij u willen berichten dat er een storing is of dat er werkzaamheden worden verricht, plaatsen wij een mededeling op de borden bij de 4 ingangen van ons complex. Dat doet meestal de huismeester. Daar zij maar 3 ochtenden aanwezig is, kan het dus zijn dat u enkele mededelingen veel te laat onder ogen krijgt.


Deze WhatsApp-groepen dienen dus gezien te worden als een aanvulling op het mededelingenbord. Hierdoor bent u veel sneller op de hoogte van belangrijke berichten en/of storingen.

  • Deze groepen zijn met eenrichtingsverkeer geprogrammeerd
  • Onderlinge communicatie of antwoord geven via deze groep is dus niet mogelijk
  • Alleen de huismeester en het bestuur van de VvE kunnen deze mededelingen plaatsen


Wilt u ook aangesloten worden op één van deze WhatsApp-groepen?

Dat kan zeker! U heeft daarvoor alleen uw mobiele telefoon nodig en de App (programma) WhatsApp. Wij hebben 2 groepen gemaakt. Voor de Bazuindreef en het Triasplein. Elke groep kunnen dus specifieke mededelingen ontvangen.


Hoe kunt u meedoen?

Per adres kunnen een aantal personen aangesloten worden. Denk aan uw partner, eventuele kinderen, uw verzorging, e.d.
U dient daar te allen tijde wel toestemming voor te geven.

Dit benodigde formulier is bij de huismeester te verkrijgen. Door dit formulier in te vullen, dragen wij zorg voor aansluiting op de WhatsApp-groep van het mobiele nummer. De genoemde personen moeten wel een relatie met u en/of de Bogen hebben.


Dit formulier graag inleveren bij de huismeester of in de ideeënbus naast haar kantoor in de binnentuin of in de brievenbus van Bazuindreef 57.

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer en Cookie statement | Laatste up-date: 02 november 2022