NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Bewoners die ons zijn ...

Wist u dat ...

Komende werkzaamheden

Onze bewoners

HET LAATSTE NIEUWS

VOOR DE BOGEN


Kopie voor de nieuwsbrief en/of
deze website graag mailen naar

Redactie@DeBogen-Harderwijk.nl


Komende onderhoud
en/of werkzaamheden
in De Bogen


Gemeentelijke
bestemmingsplannen
voor Drielanden


Harderwijker Courant online


Drie maal per jaar komt er een nieuwsbrief uit met de mededelingen van de commissies, het bestuur
en de huismeester. Deze worden verspreid onder alle bewoners van
“De Bogen” en de sponsoren.


NIEUWSBRIEF DE BOGEN ONLINE

Nieuwsbrief 01-03 December 2021

Nieuwsbrief 01-02 Augustus 2021

Nieuwsbrief 01-01 April 2021Bij storingen en/of calamiteiten en

bij afwezigheid van de huismeester

geven bewoners dit telefonisch door.


Voor onze huurders ten alle tijden via

Omnia service wonen (0341) 27 87 77 van 08:00 tot 12:30 uur.

En uitsluitend voor calamiteiten op overige tijden: (0341) 27 87 04

of mail naar info@omniawonen.nl.


Voor eigenaren, bij afwezigheid

van de huismeester, bellen naar

Metea (VvE beheerder) (030) 60 03 930. Bij calamiteiten buiten kantoortijden: (020) 514 86 76 of mail naar

VvE@VvEmetea.nl.OVERLAST IN EN OM DE BOGEN

Indien u (geluids)overlast heeft van jongeren in en om De Bogen vragen wij u dringend om dit te melden bij de politie via 0900-8844.


Op dit moment wordt er te weinig (!) gesignaleerd van de overlast waar wij als bewoners toch veel last van hebben. Willen wij dat de Politie hierin gaat optreden, verzoeken zij om bovenstaand nummer te bellen en de overlast te melden. Deze meldingen worden namelijk geteld. Dus hoe meer hoe beter …


Ook is het mogelijk om de Sociaal Werker Jeugd te benaderen. Dat is de heer Mohamed Yousfi. Hij is werkzaam bij Zorgdat. Graag naar hem alleen Whatsappen via 06-57 29 09 36.

Indien mogelijk komt hij direct naar De Bogen toe.


Dit zijn aangedragen oplossingen welke een vertegenwoordiging van een aantal bewoners van De Bogen hebben afgesproken met officiële instanties om de overlast te laten verminderen om De Bogen.

BELEIDSREGELS EENMALIGE ENERGIETOESLAG HARDERWIJK 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk gelet op: de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag ... verder lezen (0522)

LET OP - WIJZIGEN VOORRANG OP DE KRUISING TONSELSEDREEF/ HORSTERHOUT

Om de verkeersveiligheid te bevorderen, is het wenselijk dat kruispunten en wegen zoveel mogelijk overeenkomstig de landelijke richtlijnen en voorschriften worden ingericht. Daarom wordt de huidige voorrangsregeling op de kruising Tonselsedreef / Horsterhout opgeheven ... verder lezen (0322)

WEEKMARKT DRIELANDEN DEFINITIEF

De weekmarkt op het terrein bij wijkwinkelcentrum Drielanden op woensdagochtend wordt voorgezet als reguliere Weekmarkt. Uit een evaluatie blijkt dat de bewoners de warenmarkt graag willen behouden. Het vormt een aanvulling op het winkelcentrum en heeft daarnaast een sociale meerwaarde voor de wijk.


De warenmarkt in Drielanden biedt ruimte aan maximaal zes marktkramen. De warenmarkt heeft potentie om nog meer klanten aan te trekken. Branches en artikelgroepen die nog niet vertegenwoordigd zijn op de warenmarkt kunnen worden toegelaten. De branches of artikelgroepen moeten dan wel bijdragen aan de diversiteit van het aanbod op de markt. Verder moet er hiervoor fysieke ruimte beschikbaar zijn. (0322)

BESTE (BUREN) BEWONERS,

Even een kleine sneakpeak voor degene die nog niet zijn langs geweest. We hebben niet stil gezeten en hebben een prachtige kast in ons restaurant gekregen. In onze KoekHoek kunt u de lekkerste koeken, gebakjes en taarten kopen.


Maar ook leuke cadeau-artikelen gaan straks de planken vullen. Diverse koeken zoals, Jan Hagel, Rondo's, Drielandertjes enz. Een divers wisselend assortiment aan koeken en ook gebak. Dit kan ook op bestelling. Dus heeft u iets te vieren? Vraag ons naar de mogelijkheden.


Loop gerust binnen bij ons of bel ons via 42 84 40.

Tot ziens in de “Allemans KoekHoek”.

Team Alleman (0222)

UITBREIDING AANTAL GFT-VERZAMELCONTAINERS

Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de voorgestelde 100 extra plaatsen voor gft-verzamelcontainers. Zoveel mogelijk is gekozen voor een plek vlakbij de al bestaande ondergrondse afvalcontainers. Ook is gelet op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers en op bereikbaarheid voor de vuilniswagen. De gekozen locaties liggen nog niet vast. Inwoners hebben tot medio maart de gelegenheid om te reageren en alternatieven aan te dragen  ... verder lezen (0122)

DE 10 POPULAIRSTE PAGINA’S VAN DEZE WEBSITE

Via een constante meting van de aparte pagina’s in onze website van De Bogen is het mogelijk op elk moment de “kijkdichtheid” te kunnen meten. En de meest populairste pagina’s kunt u hier zien. Nu we een volledig jaar hebben gedraaid komen we uit op een bezoekersaantal van 6510 pagina’s. (26-12-21) We zien ook dat de bezoekers van “buiten” de Bogen ook goed vertegenwoordigd zijn. (1221)

BESTE BEWONER(S),

Naar aanleiding van de gesprekken die we hebben gevoerd met verschillende bewoners aan het Triasplein over het thema leefbaarheid, kwam naar voren dat er bewoners zijn die in aanloop van oud en nieuw geregeld worden opgeschikt ... verder lezen (1212)

WHATSAPP-GROEPEN ALS AANVULLING OP ONZE MEDEDELINGENBORDEN VAN DE BOGEN

Er zijn WhatsApp-groepen voor geïnteresseerde bewoners van het appartementencomplex De Bogen. Dit op vrijwillige basis.


Waarom willen we dat?

Als wij u willen berichten dat er een storing is of dat er werkzaamheden worden verricht, plaatsen wij een mededeling op de borden bij de 4 ingangen van ons complex. Dat doet meestal de huismeester. Daar zij maar 3 ochtenden aanwezig is, kan het dus zijn dat u enkele mededelingen veel te laat onder ogen krijgt.


Deze WhatsApp-groepen dienen dus gezien te worden als een aanvulling op het mededelingenbord. Hierdoor bent u veel sneller op de hoogte van belangrijke berichten en/of storingen.

  • Deze groepen zijn met eenrichtingsverkeer geprogrammeerd
  • Onderlinge communicatie of antwoord geven via deze groep is dus niet mogelijk
  • Alleen de huismeester en het bestuur van de VvE kunnen deze mededelingen plaatsen


Wilt u ook aangesloten worden op één van deze WhatsApp-groepen?

Dat kan zeker! U heeft daarvoor alleen uw mobiele telefoon nodig en de App (programma) WhatsApp. Wij hebben 2 groepen gemaakt. Voor de Bazuindreef en het Triasplein. Elke groep kunnen dus specifieke mededelingen ontvangen.


Hoe kunt u meedoen?

Per adres kunnen een aantal personen aangesloten worden. Denk aan uw partner, eventuele kinderen, uw verzorging, e.d.
U dient daar te allen tijde wel toestemming voor te geven.

Dit benodigde formulier is bij de huismeester te verkrijgen. Door dit formulier in te vullen, dragen wij zorg voor aansluiting op de WhatsApp-groep van het mobiele nummer. De genoemde personen moeten wel een relatie met u en/of de Bogen hebben.


Dit formulier graag inleveren bij de huismeester of in de ideeënbus naast haar kantoor in de binnentuin of in de brievenbus van Bazuindreef 57.

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer en Cookie statement | Laatste up-date: 22 juni 2022